Security Offerings


    Pentru asigurarea pazei si protectiei eficiente a institutiei dumneavoastra (obiectiv), va facem cunoscuta oferta societatii noastre, privind executarea calificata a unor servicii de paza, protectie si prevenire a unor evenimente si fapte de tulburare a ordinii si linistii. SC OROSTAR INVEST SRL are o experienta in securitatea privata inca din anul 1996.
   Organizarea sistemului si a dispozitivului de asigurare a securitatii obiectivului se realizeaza in functie de: clauzele contractuale, particularitatile perimetrului ce trebuie asigurat, numarul si dispunerea punctelor vulnerabile existente.
   In vederea executarii in conditii de calitate a serviciilor, specificate mai sus, va propunem un dispozitiv format din posturi fixe si/sau mobile, permanente sau temporare, in functie de particularitatile obiectivului.
     Dispozitivul de asigurare a securitatii obiectivului va fi incadrat cu agenti de protectie si paza, persoane fizice calificate, angajati ai societatii “OROSTAR INVEST”, pentru a indeplini atributiile specifice functiei avute.
    Consemnul posturilor de paza si protectie in discutie va prevede desfasurarea unor activitati pe urmatoarele directii de actiune:
1. Evidenta si control acces
2. Prevenirea producerii de tulburari ale linistii si ordinii in zona postului
3. Prevenirea distrugerii sau sustragerii de bunuri din patrimoniul institutiei dumneavoastra
4. Interzicerea accesului in obiectiv a unor categorii de persoane ce pot pune in pericol siguranta si buna desfasurare a activitatii institutiei dumneavoastra
5. Supravegherea directa si permanenta pe timpul executarii serviciului a activitatilor ce se desfasoara in zona incredintata, precum si a persoanelor-vizitatori ai institutiei dumneavoastra in scopul prevenirii unor situatii de natura a afecta siguranta si bunul mers al activitatii
6. Evacuarea din incinta a unor categorii de persoane sesizate si depistate in anumite stari si situatii de natura a pune in pericol securitatea obiectivului si a personalului acestuia, ori care provoaca acte de dezordine si tulburari
7. Luarea tuturor masurilor de fapt, in cazul producerii unor evenimente nedorite sau de forta majora (incendii, inundatii, explozii, calamitati).
Tarif: 7 lei + tva/ora/post paza.
    In situatia in care oferta noastra va satisface, va propunem incheierea Contractului de Prestari Servicii de Paza si Protectie.

Telefon: 0723.609.619